Din onlinebiljett till bästa pris och undvik köer

Dataskydd

Juridiskt meddelande

I Nerjagrottan är din integritet och förtroende grundläggande. Vårt juridiska meddelande garanterar skyddet av dina personuppgifter och ansvarsfull användning av informationen du tillhandahåller oss. Vi är transparenta när det gäller juridiska aspekter och står till ditt förfogande för att svara på eventuella frågor du kan ha.

En enlighet med lag 34/2002, den 11 juli, om informationssamhället och elektronisk handel (LSSI), informerar vi dig om att den här webbsidan med adressen www.cuevadenerja.es ägs av företaget Fundacion Publica de Servicios Cueva de Nerja med CIF G29162278 och adress på Paseo de Sancha, 64. 29017 Malaga och e-post admon@cuevadenerja.es, i fortsättningen ”Företaget”. Allmänna användarvillkor: Dessa allmänna användarvillkor reglerar villkoren för åtkomst och användning av denna webbplats, som ägs av Företaget, som användaren av Portalen måste läsa och acceptera för att använda alla tjänster och information som tillhandahålls från portalen. Att bara få tillgång till och/eller använda portalen, hela eller delar av dess innehåll och/eller tjänster innebär full acceptans av dessa allmänna användarvillkor. De reglerar också åtkomsten och användningen av portalen, inklusive innehållet och tjänsterna som finns tillgängliga för användarna på eller via portalen, antingen genom portalen, dess användare eller tredje part. Emellertid kan åtkomsten och användningen av vissa innehåll och/eller tjänster vara föremål för specifika villkor. Ändringar: Företaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra de allmänna användarvillkoren för portalen. I alla fall rekommenderas det att du regelbundet konsulterar dessa användarvillkor för portalen, eftersom de kan ändras. Användaransvar: Användaren måste alltid respektera villkoren i dessa allmänna användarvillkor för portalen. Användaren uttrycker uttryckligen att han kommer att använda portalen på ett noggrant sätt och acceptera allt ansvar som kan uppstå från brott mot reglerna. Dessutom får användaren inte använda portalen för att överföra, lagra, sprida, främja eller distribuera data eller innehåll som bärare av virus eller annan datorkod, filer eller program utformade för att avbryta, förstöra eller skada driften av något program eller dator- eller telekommunikationsutrustning. Industriell och immateriell äganderätt: Innehållet på Företagets webbplats är företagets egendom. Företaget förbehåller sig alla rättigheter som inte har tilldelats explicit. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av innehåll, antingen helt eller delvis, med något medium, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget är förbjudet, med undantag för vad som anges i följande villkor. Företaget tillåter dig att bläddra på sin webbplats med din dator och skriva ut kopior av utdrag från dessa sidor uteslutande för personligt bruk och inte för distribution, förutom med skriftligt tillstånd från företaget. Alla dokument på vår webbplats kan vara föremål för andra villkor som anges i dem. Innehållet på Företagets webbplats erbjuds som det är och enligt tillgänglighet. Företaget garanterar inte frånvaron av avbrott eller fel på sin webbplats. Företaget förbehåller sig rätten att granska webbplatsen eller förhindra åtkomst till webbplatsen när som helst. Företaget och dess symboler är registrerade varumärken. Andra produkter eller företagsnamn som nämns på denna sida är eller kan vara registrerade varumärken för sina respektive ägare. Ansvar: Användaren är ensam ansvarig för överträdelser som han kan begå eller för skador han kan orsaka genom användningen av webbplatsen, och företaget är fritt från allt ansvar som kan uppstå från användningen av tjänsten av användaren, och användaren ansvarar för alla kostnader, kostnader och ersättningar som kan begäras från företaget på grund av krav eller rättsliga åtgärder. Företaget avsäger sig allt ansvar för information som finns utanför denna webbplats och inte hanteras direkt av dess webbplatsadministratör. Om företaget informeras om att användaren genom företagets tillhandahållna tjänster eventuellt utför aktiviteter som kan vara olagliga mot tredjeparts rättigheter eller utgöra brott, kan företaget omedelbart avsluta sin relation med användaren och vidta alla åtgärder som krävs för att förhindra fortsättningen av sådana aktiviteter. Företaget ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som kan uppstå till följd av interferens, utelämnanden, avbrott, telefelfel, datorvirus eller avbrott i driften av detta elektroniska system, orsakade av orsaker utanför företagets kontroll, förseningar eller blockeringar i användningen av detta elektroniska system som orsakats av brister eller överbelastningar i telefonlinjer eller överbelastningar i Internetsystemet eller andra elektroniska system, liksom skador som kan orsakas av tredje part genom olagliga intrång utanför företagets kontroll. Länkar, Banners: Om webbplatsen inkluderar länkar till andra portaler är det endast för informativa ändamål och innebär inte att företaget rekommenderar och/eller garanterar dessa portaler, över vilka det inte har någon kontroll, och är inte ansvarigt för dem. Företaget garanterar inte på något sätt villkoren och korrekt tillhandahållande av produkter eller tjänster som erb juds av tredje parter, som kan nås via länkar som etablerats på Företagets webbplats. Företaget ansvarar inte för att dessa tredje parter följer gällande lagstiftning i vårt rättssystem, särskilt när det gäller personuppgiftsskydd och elektronisk handel. Skydd av minderåriga: För att använda webbplatsens tjänster måste minderåriga få förhandsmedgivande från sina föräldrar, vårdnadshavare eller lagliga företrädare, som kommer att betraktas som ansvariga för alla handlingar som utförs av de minderåriga under deras ansvar. Blogg: Om webbplatsen har en bloggsektion är dess syfte att sprida information om de olika tjänster som erbjuds av företaget. Webbplatsens ägare ansvarar inte för användarnas åsikter och förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som kan vara kränkande eller nedvärderande och att blockera och förhindra framtida kommentarer från författarna till sådana kommentarer. Jurisdiktion: Alla frågor som uppstår om tolkningen, tillämpningen och efterlevnaden av dessa villkor och om de krav som kan uppkomma från deras användning ska regleras enligt gällande lagstiftning om tillämplig lag och behörig jurisdiktion. I de fall där lagstiftningen möjliggör för parterna att underkasta sig en domstol, kommer Företaget och användaren, med uttryckligt avstående från någon annan domstol som kan tillhöra dem, att underkasta sig domstolarna och domstolarna i Malaga (Spanien). Utöver detta kan tvister som kan uppstå som ett resultat av handelsrelationer mellan parterna överlämnas till EU-förordning 524/2013 om tvistlösning utanför domstol i enlighet med dess innehåll. Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online, som är tillgänglig på följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&Ing=ES

Rulla till toppen